“Granice mojego języka są granicami mojego świata.”
Ludwig Wittgenstein

Dlaczego English Point?

Kursy dla każdego

Przygotowanie do egzaminów

dla dzieci (YLE), młodzieży i dorosłych (FCE,CAE, CPE)

Wysoka jakość w dobrej cenie

Gwarancja skuteczności metody

Kursy nastawione na praktyczne umiejętności

Na lekcjach nie będziesz się nudzić.

Utrwalamy słownictwo i gramatykę poprzez gry, zabawy językowe, piosenki,
ćwiczenia interaktywne, materiały autentyczne - wszystkie pomoce są zawsze
spójne z aktualnie realizowanym materiałem.

Metoda Spirali

Powtórki są stałym elementem lekcji, co też zapewnia
długotrwałe zapamiętanie i używanie nabytych umiejętności.

logo

O English Point

English Point to szkoła języka angielskiego znajdująca się w Białej Rawskiej. Zajęcia prowadzone
są zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych, na wszystkich stopniach
zaawansowania. Nasze kursy dostosowane są do potrzeb i predyspozycji językowych naszych
uczniów. Szczególny nacisk kładziemy na codzienną komunikację, która to jest narzędziem do
odkrywania świata zewnętrznego. Uczymy z wykorzystaniem gier, materiałów autentycznych,
materiałów video i podręczników. W naszej metodzie kierujemy się motywacyjnym systemem
oceniania jak również dążymy do osiągnięcia założonych na początku nauki celów. W naszej
ofercie mamy również konsultacje, które to oferujemy w cenie kursu uczniom Szkoły. Mają one na
celu usprawnienie procesu uczenia się i omówienie dotychczasowych osiągnięć.
Oferujemy również kursy online na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia
prowadzimy na platformie ZOOM.