Oferta

Uczymy z entuzjazmem i skutecznie. Zapewniamy nauczanie na wysokim poziomie merytorycznym i językowym. W procesie nauczania zapewniamy uczniom materiały w postaci filmów video, nagrań audio, licznych kserokopii z artykułami i dodatkowymi materiałami leksykalno-gramatycznymi.
Proponujemy wyjątkowy program rozwoju językowego, oparty na Egzaminach Cambridge:
- egzaminy Cambridge English Young Learners YLE (przeznaczone dla klas 4-6),
- egzaminy PET i KET (dedykowane gimnazjalistom),
- egzaminy FCE, CAE I CPE (dla licealistów)
Oferujemy również kursy maturalne, do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu i trwają do rozpoczęcia egzaminów maturalnych.
Dzieci posługujące się językiem obcym są znacznie lepiej przygotowane do tego, by sprostać wymogom stawianym im przez szkołę. Znajomość języka angielskiego daje dziecku
lepszy start w dorosłe życie. Opieramy się na metodzie komunikatywnej, dzięki której słuchacz rozwija płynność wypowiedzi na podstawie nowo nabytego słownictwa. Wcześniej wprowadzany materiał jest ciągle utrwalany i ćwiczony. Uczymy również dzieci myśleć w języku angielskim. W trakcie zajęć młodzi słuchacze są od początku zachęcani do mówienia w języku obcym.
Dla dorosłych słuchaczy oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, język ogólny, jak również biznesowy.
Zapraszamy do współpracy.